Selecteer een pagina

Wanneer men het heeft over plagen, denkt men aan grapjes maken. In hoeverre is dit juist? Gaat plagen daadwerkelijk alleen om grapjes maken of heeft plagen een meer omvattende betekenis?

Werkelijke definitie van plagen

 • Definitie van plagen volgens Van Dale: 1) ‘Voor de grap proberen kwaad te maken: je moet je zusje niet zo plagen. 2) Lastigvallen, hinderen: we werden geplaagd door tegenslag.’
 • Definitie van plagen volgens Wikipedia: ‘Plagen is het op speelse wijze prikkelen van een ander door middel van verbale en fysieke grapjes. Ook kan het plagen wederzijds zijn, en kan men ook een dier plagen. Verder kan plagen ook in een seksuele context voorkomen.’

Wanneer men aan mij zou vragen wat de definitie van plagen is, dan zou ik antwoorden: ‘Plagen is niet persoonsgericht bedoeld, het dient puur voor plezier’.

Opdracht 1:

 1. Pak de opdracht ‘Mindmap plagen’ uit het werkboek er eens bij.
 2. Pak verschillende kleuren potloden, stiften of pennen.
 3. Bedenk eens welke woorden er allemaal bij plagen horen en schrijf deze maar op.Tot welke eigen definitie van plagen zou jij komen na aanleiding van jouw mindmap?  
 4. Deel de uitwerking van je mindmap en jouw definitie van plagen in de besloten Facebook groep onder gids 5.

Opdracht 2:

 1. Ga op zoek naar de mindmaps van andere deelnemers.
 2. Welke overeenkomsten zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 3. Welke verschillen zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 4. Vergelijk jouw definitie van plagen eens met de definitie van plagen van de overige deelnemers.
 5. Wat valt je op als je de verschillende definities van plagen leest?
 6. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 6.