Selecteer een pagina

Pesten gaat over het algemeen een stapje verder dan plagen. Maar wat is pesten dan eigenlijk?

Werkelijke definitie van pesten

 • Definitie van pesten volgens SBO de Wissel: ‘Pesten is een stelselmatige vorm van agressie waarbij één of meer personen proberen een andere persoon fysiek, verbaal of psychologisch schade toe te brengen. Het is een groepsproces waarbij pesters, gepesten, omstanders of meelopers, volwassen beroepskracht (leraar, sportleraar) en ouders betrokken kunnen zijn. Bij pesten is de macht ongelijk verdeeld. Het is steeds hetzelfde kind dat wint en hetzelfde kind dat verliest. Anderen kijken tegen het sterkere kind op. De pester heeft geen positieve bedoelingen; wil pijn doen, vernielen of kwetsen. Het gepeste kind voelt zich eenzaam en verdrietig en is onzeker en bang.
 • Definitie van pesten volgens Wikipedia: ‘Pesten is het gedrag waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen bejegend wordt op manieren die leiden tot fysieke verwonding en/of psychisch lijden. Dit kan variëren van woordgrapjes tot structureel geweld en afpersing. In extreme gevallen kan het leiden tot zelfdoding van het slachtoffer.

Wanneer men aan mij zou vragen wat de definitie van pesten is, dan zou ik antwoorden: ‘Pesten raakt je op je ziel, aan de buitenkant zie je niet wat het iemand doet, maar van binnen is het des te voelbaarder’.

Opdracht 1:

 1. Pak de opdracht ‘Mindmap pesten’ uit het werkboek er eens bij.
 2. Pak verschillende kleuren potloden, stiften of pennen.
 3. Bedenk eens welke woorden er allemaal bij pesten horen en schrijf deze maar op.Tot welke definitie van pesten zou jij komen na aanleiding van jouw mindmap?
 4. Deel de uitwerking van je mindmap en jouw definitie van pesten in de besloten Facebook groep onder gids 7.

Opdracht 2:

 1. Ga op zoek naar de mindmaps van andere deelnemers.
 2. Welke overeenkomsten zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 3. Welke verschillen zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 4. Vergelijk jouw definitie van pesten eens met de definitie van pesten van de overige deelnemers.
 5. Wat valt je op als je de verschillende definities van pesten leest?
 6. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 8.