Selecteer een pagina

In de schoolkindfase (6 – 12 jaar) maken kinderen cognitief een zeer grote ontwikkeling door. Zij leren in deze fase redeneren, kunnen steeds beter bedenken wat ze gaan doen en kunnen dit ook plannen. Ze kunnen ook steeds beter verbanden leggen en daarbij rekening houden met verschillende criteria. Tot slot kunnen zij zich ook steeds beter inleven in de standpunten van anderen en wisselende posities innemen. Dit alles maakt het mogelijk dat er langere boeken met meer personages en motieven gelezen kunnen worden. Deze fase gebruikt het kind om te leren hoe lezen in te kunnen zetten als instrument. Dit om informatie te kunnen vergaren en te ordenen om zo het innerlijke te kunnen verkennen. Lezen over realiteit en morele problemen wordt in deze fase steeds belangrijker. Ook al kan de fantasy in deze fase nog prima, dit doordat in deze fase nog steeds zo nu en dan de neiging is om te handelen vanuit het magisch denken.

Nog even alles op een rijtje voor wat betreft voorlezen voor de schoolkindfase:

  • Kinderen maken in deze fase cognitief een zeer grote ontwikkeling door.
  • Kinderen leren in deze fase redeneren en kunnen steeds beter bedenken wat te doen en dit ook plannen.
  • Kinderen kunnen steeds beter verbanden leggen en daarbij rekening houden met de criteria.
  • Kinderen in deze fase kunnen steeds langere boeken lezen met meer personages.
  • Lezen wordt nu ingezet als instrument om te leren.
  • Lezen over moraliteit en morele problemen wordt steeds belangrijker.

Opdracht:

  1. Ga eens op zoek naar minimaal vijf boeken die aansluiten bij de schoolkindfase.
  2.  Waarom heb je juist voor deze vijf boeken gekozen?
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 8.