Meer kapot dan lief 26: Risicofactoren suïcidaal gedrag

De risicofactoren die erop zouden kunnen wijzen dat een jongere al dan niet suïcidaal is of in het ergste geval suïcide zal gaan plegen, zijn als volgt:

  • Persoonlijkheid mens reageert impulsief of agressief op problemen, is erg onzeker over zichzelf, kan moeilijk problemen oplossen, is erg streng voor zichzelf, denkt erg zwart-wit, raakt makkelijk in de war, teleurgesteld raken of snel wanhopig.
  • Sociale kenmerken waarmee de omstandigheden bedoeld worden waaronder de jongere opgroeit zoals de mensen met wie hij omgaat of is omgegaan en zijn gedragingen in en buiten het gezin, verder slechte sociale of economische situaties, een ernstige lichamelijke aandoening of dodelijke ziekte.
  • Psychische problemen als depressies of depressieve gevoelens; schizofrenie en psychosen; angstproblematieken; eetstoornissen; persoonlijkheidsstoornissen; gedragsproblemen of middelengebruik en –misbruik.

 

Opdracht
  1. Op welke wijze zou jij een gesprek aangaan met een jongere over suïcide?
  2. Ga hiervoor in discussie met je medestudenten in de besloten Facebook groep.
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 37.