Meer kapot dan lief 25: Suïcide

Het CBS houdt de statistieken bij betreft de hoeveelheid suïcides die er jaarlijks plaatsvinden. Echter is niet duidelijk of deze suïcides te wijten zijn aan pesten.

  2010 2014 2015
Totaal zelfdoding alle leeftijden. 1600 1839 1871
Totaal zelfdoding jonger dan 20 jaar. 55 55 48

 

Bij vermoedens van problematieken waar langdurige pijn overheerst of waar depressie of suïcidale gedachten aanwezig zijn, is het noodzakelijk om specialistische hulp in te schakelen. Het is van belang dat de jongere serieus genomen wordt en dat er een vertrouwenspersoon voor de jongere is. In eerste instantie is dan een gesprek raadzaam daar waar het pesten plaatsvindt, meestal is dit op school.

Of een jongere daadwerkelijk suïcide pleegt is moeilijk in te schatten. Wel zijn er risicofactoren te benoemen die de kans op suïcidaal gedrag zouden kunnen vergroten bij jongeren.

Naast deze risicofactoren zijn er tevens signalen die een jongere kan afgeven die zouden kunnen aangeven of een jongere kampt met suïcidale gedachten die tot suïcide kunnen leiden. Vaak worden deze signalen pas achteraf opgemerkt. Deze signalen kunnen gegeven worden vanuit de eerste rij en vanuit de tweede rij.

Maar wat zijn dan de risicofactoren? En wat zijn dan de signalen uit de eerste en de tweede rij? Dit gaan we behandelen in de volgende les.

Opdracht
  1. Wat zijn voor jouw de alarmsignalen dat het niet goed gaat met een jongere?
  2. Ga hierover in discussie met je medestudenten in de besloten Facebook groep.
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 36.