Meer kapot dan lief 23: Middelengebruik

Bij middelengebruik gaat het de persoon voornamelijk om het gegeven dat hetgeen wat gebruikt wordt ervoor zorgt dat er een tijdelijke verandering plaatsvindt in de beleving van de omgeving van een persoon. Middelen die hiervoor veelal worden ingezet zijn onder andere alcohol, drugs en nicotine.

Alcohol

Alcoholgebruik is een middel dat vanaf de leeftijd van 18 jaar legaal verkrijgbaar is in Nederland. Iedereen mag en kan het dan drinken. Door de maatschappij wordt dit geaccepteerd. Het gevaar van deze acceptatie echter is dat daardoor lang niet altijd de overgang van misbruik naar afhankelijkheid gezien wordt bij personen.

Men begint vaak met één drankje, puur voor de gezelligheid of ter ontspanning voor een betere nachtrust bijvoorbeeld. Maar al spoedig merkt men dat dit ene drankje niet meer voldoet en is een tweede drankje nodig en al snel daarna een derde en zo door. Totdat uiteindelijk dus het misbruik en de afhankelijkheid van de alcohol ontstaan is zonder dat iemand daar erg in heeft gehad.

Drugs

Er zijn verschillende vormen van drugs. Denk aan opiaten, GHB, amfetamine, cannabis en meer. Voor ieder wat wils zou je kunnen stellen. Drugs die je kan slikken, roken, injecteren of snuiven.

Echter niet zonder gevaar. Het gebruik van opiaten bijvoorbeeld heeft het gevaar dat men een acute vergiftiging kan oplopen, een coma en zelfs een ademstilstand wat leidt tot de dood. GHB heeft als gevaar dat men compleet bewusteloos kan raken, in combinatie met alcohol kan het zelfs zijn dat er een ademdepressie optreedt of afsluiting van de luchtwegen door een verslapte tong. Amfetamine heeft als gevaar dat men een hartinfarct kan krijgen of een hersenbloeding. Cannabis kan bij personen een acute psychose uitlokken.

Nicotine

Het gebruik van nicotine zorgt ervoor dat een persoon tijdelijk alerter wordt en dat men tijdelijk meer ontspant. Echter net zoals de overige middelen is ook het gebruik van nicotine niet zonder gevaren. Wanneer de tabak van nicotine wordt verbrandt, wordt dit teer. Het stofje teer is hetgeen wat kan leiden tot onder andere kanker en slagaderverkalking.

Ik benoem juist ook deze bedreiging, omdat deze ook kan spelen als gevolg van pesten. Het is dan belangrijk om te weten wat middelengebruik nu exact inhoudt, wat de mogelijke oorzaken zijn, mogelijke gevaren zijn en wat de mogelijke handelingsopties zijn. Wanneer je hier iets kennis van hebt en een jeugdige hebt die te maken heeft met een vorm van middelengebruik en geen specialistische hulp wil, dan kun je in ieder geval in een gesprek aangeven wat eventuele mogelijkheden zijn. Je kan dan een steun zijn voor de jeugdige in die zin dat je kan meedenken wat een stap zou kunnen zijn voor hulp.

Een mooie tool die antwoord geeft op deze vragen, is de zogeheten gedragskaart. In de volgende opdracht ga je deze aanvullen waar aan te vullen valt.

Opdracht 1
  1. Gebruik voor deze opdracht ‘Gedragskaart middelengebruik’ uit het werkboek.
  2. Vul die gegevens aan die aangevuld dienen te worden.
  3. Deel de uitwerking van deze opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 32.
Opdracht 2
  1. Bekijk de gedragskaarten van de medestudenten die gedeeld zijn.
  2. Wat staat bij hun op de kaart, wat er bij jou niet op staat?
  3. Vul eventueel jouw gedragskaart aan.
  4. Discussiëren mag en taggen van andere groepsleden om discussie te starten mag voor deze opdracht ook.
  5. Deel je bevindingen in de besloten Facebook groep onder gids 33.