Meer kapot dan lief 22: Stressstoornissen

De meest bekende stressstoornis is misschien wel de PTSS, oftewel de Post Traumatische Stress Stoornis. Deze vorm van stress wordt over het algemeen veroorzaakt door een traumatische gebeurtenis, een calamiteit op grote schaal of een gebeuren in de persoonlijke levenssfeer.

Personen die te maken hebben met PTSS ervaren herbelevingen van een bepaald gebeuren wat zij hebben meegemaakt. Dit gebeuren heeft een dusdanige impact op hen gehad, dat dit diep opgeslagen ligt in de kern van het lichaam. Steeds wanneer deze personen in een soortgelijke situatie komen, raakt het lichaam als het ware zwaar overbelast en bezwijkt het onder het zogenaamde gevaar. Hierdoor is normaal functioneren niet meer mogelijk, men bevriest eigenlijk, ook wel freezing genoemd.

Begrip hebben voor de persoon die te maken heeft met PTSS is het meest belangrijke. PTSS is een complexe stressstoornis waarvoor specialistische hulp ingeschakeld dient te worden. Je kan een persoon natuurlijk niet dwingen, maar wellicht wel steunen in het proces en wellicht dat dan de keuze gemaakt wordt dat de persoon alsnog op zoek gaat naar specialistische hulp.

Ik benoem juist ook deze bedreiging, omdat deze ook kan spelen als gevolg van pesten. Het is dan belangrijk om te weten wat PTSS nu exact is, wat de mogelijke oorzaken zijn en mogelijke handelingsopties. Wanneer je hier iets kennis van hebt en een jeugdige hebt die te maken heeft met PTSS en geen specialistische hulp wil, dan kun je in ieder geval in een gesprek aangeven wat eventuele mogelijkheden zijn. Je kan dan een steun zijn voor de jeugdige in die zin dat je kan meedenken wat een stap zou kunnen zijn voor hulp.

Een mooie tool die antwoord geeft op deze vragen, is de zogeheten gedragskaart. In de volgende opdracht ga je deze aanvullen waar aan te vullen valt.

Opdracht 1
  1. Gebruik voor deze opdracht ‘Gedragskaart stressstoornissen’ uit het werkboek.
  2. Vul die gegevens aan die aangevuld dienen te worden.
  3. Deel de uitwerking van deze opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 30.
Opdracht 2
  1. Bekijk de gedragskaarten van de medestudenten die gedeeld zijn.
  2. Wat staat bij hun op de kaart, wat er bij jou niet op staat?
  3. Vul eventueel jouw gedragskaart aan.
  4. Discussiëren mag en taggen van andere groepsleden om discussie te starten mag voor deze opdracht ook.
  5. Deel je bevindingen in de besloten Facebook groep onder gids 31.