Meer kapot dan lief 19: Blijvende schade door pesten

Van der meer constateerde dat bij volwassenen die stelselmatig gepest werden er blijvende schade overbleef in de vorm van PTSS (Post Traumatisch Stresssyndroom), een syndroom dat onder andere ook optreedt bij slachtoffers van kapingen, gijzelingen en personen uit oorlogsgebieden. Overige schade die pesten veroorzaakt kan bestaan uit: faalangst, wantrouwen van andere mensen, depressies, eetstoornissen, zelfverminking, geen kinderen willen krijgen (het pesten zou ook kunnen gebeuren bij je kinderen), relatieproblemen, seksuele problemen en zelfs het overwegen van suïcide.

Onderzoekers van de Universiteit van Leiden concludeerden na een analyse van 43 wetenschappelijke artikelen over pesten, dat kinderen en jongeren die gepest worden vaker denken aan suïcide dan leeftijdgenoten. Hiervan hadden 34 artikelen betrekking op de relatie tussen gepest worden en suïcidale gedachten. Voor dit onderzoek werden 284.375 jongeren ondervraagd . Naast deze 34 artikelen werden 9 andere artikelen gevonden die betrekking hadden op het gepest worden en poging tot zelfdoding, waarvoor ruim 70.000 jongeren ondervraagd werden. Dit onderzoek toont aan dat er een significante relatie is tussen pesten en suïcidale gedachten en tussen pesten en niet-fatale pogingen tot zelfdoding.

Opdracht
  1. Zou jij een gesprek openen over pesten als je een persoon tegenkomt die faalangst, wantrouwen van andere mensen, depressies, eetstoornissen of andere dingen vertoont?
  2. Op welke wijze zou je dit gesprek aangaan?
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 25.