Meer kapot dan lief 14: Gedragsproblemen en trauma

Een gedragsprobleem ontstaat over het algemeen door bepaalde ervaringen die men meemaakt, zoals bijvoorbeeld een traumatische ervaring. Wanneer we het hebben over gedragsproblemen, hebben we het over steeds dezelfde terugkerende problemen bij een persoon. Het gedrag dat deze persoon vertoont is veelal ongewenst gedrag voor omgeving of voor de persoon zelf. Gedrag waar je dan bijvoorbeeld aan kan denken is anderen pijn doen, dingen stuk maken of voortdurend lawaai maken. Deze vorm van gedragsproblematiek wordt ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd.

Op het moment dat personen zichzelf schade toebrengen vanwege probleemgedrag, spreken we van internaliserend probleemgedrag. Je kunt hierbij denken aan depressie, faalangst, fobie, enzovoort. Dit internaliserende probleemgedrag is vaak moeilijker op te merken, hierdoor wordt de ernst van het probleemgedrag niet altijd juist ingeschat. De onverwachte zelfmoorden in onder meer België en Nederland, duiden goed de ernst van dit probleem aan.

Het is goed om beide op te kunnen merken zodat je een gesprek aan kunt gaan. Het herkennen en erkennen van het probleem dat speelt is veelal al een eerste stap die gezet kan worden om de grootste impact weg te nemen. Wees je wel ten allen tijde bewust van wat je zelf aankan in een gesprek en wanneer je dient door te verwijzen naar meer gespecialiseerde hulp.

Op het moment dat een jeugdige in het gedrag al dusdanige problematiek laat zien die middels gesprekken niet meer zichtbaar verbetert, dan is het raadzaam om meer gespecialiseerde hulp in te schakelen.

Eigen grenzen weten en kunnen en durven aangeven is vooral bij dit onderwerp ontzettend belangrijk. Ieder individu zal met dit onderwerp net iets anders omgaan, veelal komt dit voort uit opvoeding maar vooral ook eigen ervaringen. Juist als je zelf deze ervaringen kent, is het nog belangrijker om je eigen grenzen te weten en deze te kunnen en durven aangeven naar de ander toe.

Opdracht
  1. Ga samen met medestudenten de discussie aan, gebruik hiervoor de opdracht ‘Ik handel zelf tot het moment dat …’ uit het werkboek.
  2. Deel je uitwerking van de opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 20.