Meer kapot dan lief 11: Definitie van agressie

Definitie van agressie volgens Wikipedia: ‘Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen’.

Definitie van agressie volgens Ensie: ‘Agressie is gewelddadig gedrag dat wordt gebruikt om schade toe te brengen aan een ander. Dit kan zowel door middel van fysiek geweld als door dreigen of domineren’.

Als ik zelf een definitie van agressie zou moeten geven, dan zou ik zeggen dat agressie gedrag is ontstaan vanuit de oermens, gedrag wat de innerlijke pijn weergeeft.

Opdracht 1
 1. Pak de opdracht ‘Mindmap agressie’ uit het werkboek er eens bij.
 2. Pak verschillende kleuren potloden, stiften of pennen.
 3. Bedenk eens welke woorden er allemaal bij agressie horen en schrijf deze maar op.
 4. Tot welke definitie van agressie zou jij komen na aanleiding van jouw mindmap?
 5. Deel de uitwerking van je mindmap en jouw definitie van agressie in de besloten Facebook groep onder gids 15.
Opdracht 2
 1. Ga op zoek naar de mindmaps van andere deelnemers.
 2. Welke overeenkomsten zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 3. Welke verschillen zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
 4. Vergelijk jouw definitie van agressie eens met de definitie van agressie van de overige deelnemers.
 5. Wat valt je op als je de verschillende definities van agressie leest?
 6. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 16.