Les 9: Introductie module ontwikkeling en verlies

In deze module ga je meer leren over ontwikkeling en verlies. Het is belangrijk om te weten hoe een jeugdige zich normaal gesproken ontwikkelt. Wanneer een jeugdige te maken krijgt met een bepaalde vorm van verlies, dan kan deze kennis helpen om te zien of een jeugdige al dan niet hinder ervaart van de verlieservaring.

Hoe zat het dan ook alweer precies met de ontwikkeling van de jeugdige? Hoe ontwikkelt de jeugdige zich nu ook alweer precies op zowel cognitief als emotioneel vlak?

 

Opdracht 1
  1. Lees de informatie ‘Cognitieve ontwikkeling van het kind’ . Wat zijn jouw vragen met betrekking tot de cognitieve ontwikkeling en verlies?
  2. Wat hoop je te leren over de cognitieve ontwikkeling en verlies?
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 11.

 

Opdracht 2

Lees de informatie ‘Emotionele ontwikkeling van het kind’ .

Wat zijn jouw vragen met betrekking tot de emotionele ontwikkeling en verlies?

Wat hoop je te leren over de emotionele ontwikkeling en verlies?

Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 12.