Les 37: Klank

Ons brein heeft een genotscentrum waar allerlei verbindingen tot stand komen, die ervoor zorgen dat we ons beter voelen wanneer we bepaalde dingen ervaren. Dit geldt voor al je zintuigen; horen, zien, ruiken, voelen en proeven. Zoals je wellicht al zult begrijpen, is muziek dan ook sterk verbonden met dit genotscentrum.

Kun jij je nog de liedjes herinneren die jij vroeger zong? Weet je hoe dit komt? Muziek heeft grote invloed op onder meer de ontwikkeling van je spraakfunctie, je taalfunctie en de cognitieve functies.

Muziek kan helpend zijn bij autisme, verstandelijke beperkingen, gedrags- of angststoornissen, depressieve klachten of verlies, rouw en trauma.

 

Opdracht 1
  1. Gebruik voor deze opdracht ‘Klank’ uit het werkboek.
  2. Bedenk minstens 5 verschillende muzieknummers die passend zouden kunnen bij het thema verlies, rouw en trauma.
  3. Waarom heb je gekozen voor specifiek deze nummers?
  4. Deel je uitwerking van deze opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 51.

 

Opdracht 2
  1. Klik op de volgende link.
  2. Luister minimaal 3 andere nummers die reeds in deze lijst staan.
  3. Wat doen deze nummers met jou?
  4. Voeg vervolgens 3 nummers toe aan de lijst die je in opdracht 1 in je lijst hebt opgenomen.
  5. Deel de antwoorden op de vragen in de besloten Facebook groep onder gids 52.