Les 31: Gedragsproblemen en trauma

Een gedragsprobleem ontstaat over het algemeen door bepaalde ervaringen die men meemaakt, zoals bijvoorbeeld een traumatische ervaring. Wanneer we het hebben over gedragsproblemen, hebben we het over steeds dezelfde terugkerende problemen bij een persoon. Het gedrag dat deze persoon vertoont is veelal ongewenst gedrag voor omgeving of voor de persoon zelf. Gedrag waar je dan bijvoorbeeld aan kan denken is anderen pijn doen, dingen stuk maken of voortdurend lawaai maken. Deze vorm van gedragsproblematiek wordt ook wel externaliserend probleemgedrag genoemd.

Op het moment dat personen zichzelf schade toebrengen vanwege probleemgedrag, spreken we van internaliserend probleemgedrag. Je kunt hierbij denken aan depressie, faalangst, fobie, enzovoort. Dit internaliserende probleemgedrag is vaak moeilijker op te merken, hierdoor wordt de ernst van het probleemgedrag niet altijd juist ingeschat.

Bij zowel externaliserende gedragsproblemen als ook internaliserende gedragsproblemen is het belangrijk om te blijven observeren wat je ziet en hoort. Mocht het je opvallen dat de jeugdige gedrag vertoont wat past bij externaliserende gedragsproblemen of externaliserende gedragsproblemen, is het raadzaam om specialistische hulp in te schakelen.

 

Opdracht
  1. Download de opdracht ‘Gedragsproblemen’ uit het werkboek.
  2. Probeer het werkblad verder aan te vullen waar kan.
  3. Deel de uitwerking van de opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 44.