Les 30: Kenmerken van trauma

Er is sprake van een traumatische ervaring op het moment dat:
Een gebeurtenis zich onverwacht voordoet en sterk afwijkt van alledaagse dingen. Het kan ook een gebeurtenis zijn waarbij een dreiging aanwezig is die te maken heeft met leven en dood. Dit soort gebeurtenissen kunnen een extreem gevoel van onmacht oproepen.
Op het moment dat men getriggerd wordt kan men weer herinnerd worden aan een bepaalde situatie, bijvoorbeeld aan een traumatische ervaring. Een foto, een liedje of het horen van bepaalde geluiden, een aanraking, een geur of een bepaalde smaak kunnen er bijvoorbeeld dus voor zorgen dat je herbelevingen meemaakt. Het kan de betrokkenen dan zowel op lichamelijk als op geestelijk vlak raken.

 

Opdracht
  1. Pak nogmaals je verliesverhaal er eens bij.
  2. Download de opdracht ‘Zelfobservatie’ uit het werkboek.
  3. Kun jij met behulp van de vragen bij deze opdracht ontdekken welke triggers jij in je leven hebt gehad die je herinneren aan het verlies wat je hebt ingebracht tijdens deze cursus?
  4. Op welke manieren werd of word jij voornamelijk getriggerd?
  5. Nu je jouw eigen triggers weet, hoe zou je een jeugdige kunnen ondersteunen met soortgelijke triggers na een verlieservaring?
  6. Op welk moment zou jij een jeugdige doorverwijzen voor meer specialistische hulp?
  7. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 43.