Les 29: Soorten trauma

Wanneer het verlies zich op een onverwachte en heftige wijze heeft voorgedaan, spreekt men van een traumatisch verlies. Voorbeelden van traumatische verliessituaties zijn:

 • Verkeersongevallen; Aandacht gaat uit naar lichamelijk letsel en materiële schade, echter kunnen ook psychische klachten ontstaan door hersenletsel zoals bijvoorbeeld hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, prikkelbaarheid, emotionele labiliteit, angst, geheugenstoornissen, concentratieproblemen en traagheid.
 • Moord; Leed en verlies worden gecombineerd met een gevoel van onrechtvaardigheid, wantrouwen en hulpeloosheid.
 • Suïcide; Afwezige aanwezigheid van overledene is kenmerkend, gevoelens van angst voor ‘erfelijkheid’ ontstaan. Bij nabestaanden kunnen sterke schuldgevoelens leven, evenals woede en schaamte.
 • Rampen; Kunnen tot ernstige en soms blijvende onenigheid leiden onder vrienden en gezinnen.
 • Oorlog; Vaak sprake van langdurige beschadigingseffecten die verschillende generaties lang merkbaar kunnen zijn.
 • Andere verliessituaties; Beroeps gerelateerd in aanraking komen met één van bovenstaande verliessituaties.

Deze verschillende soorten trauma, zijn weer op te delen in een zogeheten type-I trauma en een zogeheten type-II trauma. Onder de type-I trauma’s vallen de eenmalige acute gebeurtenissen zoals verkeersongelukken en rampen. Onder de type-II trauma’s vallen de meer ingrijpende gebeurtenissen die langdurig of bij herhaling plaatsvinden. Denk dan bijvoorbeeld aan seksueel geweld of oorlogshandelingen.

 

Opdracht
 1. Pak wederom je verliesverhaal er nog eens bij.
 2. Pak ook de foto’s er eens bij die je de voorgaande les gemaakt hebt.
 3. Download de opdracht ‘Mijn triggers’ uit het werkboek.
 4. Welke foto roept er bepaalde gevoelens en emoties voor je op?
 5. Hoe is dit te koppelen aan je verliesverhaal?
 6. Probeer dit te verwerken in een collage die je mag gaan maken op jouw eigen manier.
 7. Deel de uitwerking van je opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 42.