Les 28: Definitie van trauma

Schokkende of traumatische ervaringen komen in het leven van mensen veel voor. Wanneer deze niet tijdig opgemerkt en behandeld worden kunnen deze tot verschillende complicaties leiden. Zo kan men bijvoorbeeld diep worden geraakt waardoor men ontwricht kan raken.

In dit verband zou je dan beter over ‘psychotrauma’ kunnen spreken aangezien het niet langer alleen gaat om een fysiek trauma. Maar wat wordt er dan bedoeld als men het heeft over trauma?

De werkelijke definitie van trauma

  • Volgens Muiswerk is de definitie van trauma als volgt te omschrijven: ernstige geestelijke schok, die ontstaat door een nare ervaring vb.: hij heeft aan dat ongeluk wel een trauma overgehouden; lichamelijke verwonding vb.: bij de Eerste Hulp worden alle trauma’s behandeld.
  • Ensie omschrijft trauma op de volgende manier: Een trauma is een lichamelijke of psychische verwonding na bijvoorbeeld een ongeluk. Een voorbeeld hiervan is een botbreuk of wond, maar het kan ook een schokkende gebeurtenis zijn, waardoor blijvende psychische problemen kunnen ontstaan.

Voor mij is de definitie trauma als volgt omschreven: ‘Trauma is een woord dat staat voor diepe sporen, zowel fysiek als emotioneel’.

 

Opdracht 1
  1. Maak maximaal vijf verschillende foto’s die jij bij het thema trauma vind passen.
  2. Deel je gemaakte foto’s in de besloten Facebook groep onder gids 40.

 

Opdracht 2
  1. Kies twee foto’s uit die volgens jou het thema trauma op een goede manier weergeven. Leg ook uit waarom je deze twee gekozen hebt.
  2. Welke foto’s zouden volgens jou een plekje moeten krijgen in een fotoboek over trauma en waarom?
  3. Deel je antwoorden in de besloten Facebook-groep bij de eenheid les 19, opdracht 2.