Les 26: Afsluiting module rouw

Nu je bij deze les aangekomen bent, betekent dit dat je aan het einde gekomen bent van de module rouw. In deze module heb je verschillende lessen doorlopen waardoor je kennis hebt opgedaan over wat rouw nu eigenlijk inhoudt. Daarnaast heb je kennis opgedaan over de rouwfasen en rouwtaken die men kan doorlopen na een verlieservaring.

 • Je weet nu hoe je de aangereikte modellen voor de rouwfasen en de rouwtaken kan gebruiken wanneer een jeugdige een verlieservaring heeft meegemaakt.
 • Je bezit nu over de kennis om te kunnen beoordelen in welke rouwfase de jeugdige zich bevindt.
 • Je bezit nu over de kennis om te kunnen beoordelen aan welke rouwtaak de jeugdige werkt.
 • Je kan nu de verschillende elementen die je geleerd hebt gedurende deze module integreren in de praktijk en thuis wanneer er sprake is van een verliessituatie.
 • Je bent in staat om de verschillende elementen van de module te gebruiken om een eventueel behandelplan op te stellen voor een jeugdige die te maken heeft of heeft gehad met een verlieservaring.

 

 

Opdracht
 1. Pak je eerder gevormde definitie van rouw er nog eens bij.
 2. Kijk nog eens goed naar jouw eerder gevormde definitie van rouw.
 3. Hoe denk jij nu over jouw gevormde definitie van rouw, nu je er meer over weet?
 4. Is jouw gevormde definitie zoals je deze wil of zou je deze willen wijzigen?
 5. Als je deze zou willen wijzigen, hoe zou dan jouw nieuwe definitie worden?
 6. Hoe kan jij jouw eigen gevormde definitie van rouw in gaan zetten in situaties van verlies in gezin of werk?
 7. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 38.