Les 25: Het duale proces-model van Stroebe

In het duale procesmodel wordt het rouwproces dat men doorloopt bij verlies voorgesteld alsof een roeier met twee roeispanen probeert een boot in beweging te krijgen. Hierbij is de ene roeispaan gericht op aandacht voor verlies en de andere roeispaan gericht op aandacht voor herstel.

In dit proces zou je dus eigenlijk wel kunnen stellen dat het rouwen een slingerend proces is.  De rouwende beweegt gedurende het proces van verlies heen en weer en houdt daarbij geen rekening met vaste patronen. Als rouwende sta je dus als het ware met je ene been in de wereld van verlies en met de andere in de wereld die gewoon doordraait. Om niet stil te blijven staan, moet je heen en weer bewegen waardoor een nieuw evenwicht ontstaat.

Opdracht 1
 1. Download de opdracht ‘Mijn bootje’ uit het werkboek.
 2. Pak nu je verliesverhaal er eens bij en kijk naar het roeibootje.
 3. Welke richting hebben de roeispanen vooral in geroeid?
 4. Waaraan kon je dit merken?
 5. Wat had je nodig gehad om je roeispanen tegelijkertijd te roeien, mits dit niet lukte?
 6. Wat zou je nu terugkijkend anders gedaan hebben?
 7. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 36.

 

 

Opdracht 2
 1. Download de opdracht ‘Steun aan jeugdige’ uit het werkboek.
 2. Probeer eens goed na te denken over de vraag wat als je nu steun zou mogen geven aan een jeugdige die dezelfde situatie doormaakt als jij toen, welke steun zou jij dan geven?
 3. Vul het werkblad in met deze vraag in je achterhoofd.
 4. Deel de uitwerking van je opdracht in de besloten Facebook groep onder gids 37.