Les 24: Rouwtaken William Worden

In deze les zal ik uitleg geven over de rouwtaken die men doorloopt. De rouwtaken die ik in deze les uitleg, zijn de rouwtaken volgen William Worden. De rouwtaken kunnen gezien worden als een soort van arbeidshandelingen die verricht moeten worden om de rouwfasen te kunnen doorlopen.

Rouwtaak één: ‘Erkennen van het verlies of het onder ogen zien van de werkelijkheid’

Vooral kinderen beseffen misschien niet altijd wat de dood inhoudt, toch is het nodig dat zij weten wat er gebeurd is en wat dat betekent voor hun leven. Kinderen denken vaak dat bijvoorbeeld de dood van een dierbare niets meer is dan een boze droom. Het moet haast wel een vergissing zijn. Kinderen denken vaak dat de overleden persoon over een tijdje wel weer terug komt. Daarom is het goed dat kinderen de overledene zelf zien en echt afscheid kunnen nemen.

Ook als jongere en volwassene zul je moeten leren leven met de werkelijkheid. Je zal moeten gaan realiseren dat situaties niet meer zijn zoals voorheen, dat het niet meer terug te draaien valt.

Rouwtaak twee: ‘Herkennen van de pijn die bij het verlies hoort’

Zodra men de omgeving als veilig kan beschouwen, kunnen gevoelens en emoties geuit worden. Wanneer kinderen hun gevoelens en emoties door omstandigheden niet kunnen uiten, kan dit leiden tot heftige emoties die uiteindelijk weer bepaalde reacties teweeg kunnen brengen.

Bij deze taak gaat het er dus eigenlijk om dat kinderen, jongeren en volwassenen de pijn kunnen voelen en dit voelen van de pijn heeft tijd nodig. De pijn wordt het liefst ontweken. Er wordt niet gesproken over het verlies, tranen worden ingeslikt of er wordt gezegd dat het eigenlijk best wel goed gaat.

Rouwtaak drie: ‘Verkennen van het leven zonder de overledene’

Het duurt gemiddeld genomen een jaar voordat men beseft en accepteert dat men werkelijk alleen verder moet na een verlies zoals bij bijvoorbeeld een overlijden. Zeker wanneer men een zeer nabij iemand heeft verloren, zal men zich afvragen of het leven ooit nog gewoon wordt. Bij rouwtaak drie wordt ervan uitgegaan dat je leert hoe verder te leven zonder de overledene en tegelijkertijd de overleden toch bij je kunt houden.

Rouwtaak vier: ‘Erop durven vertrouwen dat niet iedereen weggaat of doodgaat’

Vooral kinderen kunnen erg bang zijn om nieuwe banden aan te gaan, omdat zij bang zijn dat iedereen weggaat of doodgaat. Het aangaan en vasthouden van nieuwe relaties is soms moeilijk. Vooral kinderen kunnen het gevoel hebben dat ze verraad plegen als zij nieuwe relaties aangaan. In deze vierde rouwtaak gaat het erom dat men weer het vertrouwen krijgt in het leven en de angst voor verliezen los kan laten.

 

Opdracht 1
  1. Bekijk op YouTube het filmpje ‘Mask dead scene’.
  2. Bekijk op YouTube het filmpje ‘Mask final scene’.
  3. Download de opdracht ‘Taken in het rouwproces’ uit het werkboek.
  4. Lukt het jou om bij ieder rijtje concrete voorbeelden te verzinnen vanuit wat je gezien hebt in de beide filmpjes?
  5. Deel je uitkomsten in de besloten Facebook groep onder gids 34.

 

Opdracht 2
  1. Pak je verliesverhaal er eens bij en lees deze eens door.
  2. Pak de opdracht ‘Taken in het rouwproces’ uit het werkboek er eens bij.
  3. Kun je bij ieder rijtje concrete voorbeelden verzinnen vanuit je eigen verliesverhaal?
  4. Deel je uitkomsten in de besloten Facebook groep onder gids 35.