Les 22: Factoren van rouw

Wanneer jeugdigen te maken krijgen met rouw door een verlieservaring, dan zijn er verschillende factoren die bepalen hoe de jeugdige rouwt.

  • Of er nu een verlies heeft plaatsgevonden tijdens de peuterleeftijd of tijdens de periode van de kleuterleeftijd is nogal een verschilletje. Peuters zullen anders reageren op verliezen dan dat kleuters dat doen, dit heb je ook al kunnen lezen in de module ontwikkeling en verlies. Ook zul je verschillen kunnen zien in hoe jongens en meisjes omgaan met verliezen. Jongens zullen bijvoorbeeld veel vaker hun gevoelens en emoties wegstoppen door afleiding te zoeken in activiteiten of werk, terwijl meisjes daarintegen hun gevoelens en emoties over het algemeen veel vaker gewoon uitspreken op hun manier.
  • Niet ieder verlies wordt hetzelfde ervaren, waardoor de manier waarop er gerouwd wordt ook anders is. Er zal heviger gerouwd worden om een persoon waarmee een zeer sterke en intense band mee gevoeld werd, dan wanneer een persoon wegvalt waarmee een minder sterke en intense band gevoeld werd. Daarnaast speelt ook de manier waarop de persoon uit het leven is weggevallen een rol. Kijkend naar bijvoorbeeld ziekte, is het anders als er een lang ziekbed geweest is voordat iemand komt te overlijden dan wanneer iemand plotseling komt te overlijden door bijvoorbeeld een verkeersongeval. In het laatste geval is de persoon die wegvalt ineens uit het leven weggevaagd, waardoor afscheid nemen anders is dan bij een lang ziekbed.

 

 

 

Opdracht 1
  1. Pak de opdracht ‘Rouwoverzicht’ uit het werkboek er eens bij.
  2. Lees de theorie over rouw nog eens terug en probeer te bedenken hoe de verschillende leeftijden rouwen.
  3. Probeer dit eens in te vullen voor minimaal twee verschillende soorten verlies
  4. Deel je uitwerking in de besloten Facebook groep onder gids 30.

 

Opdracht 2
  1. Bekijk de uitwerkingen van de andere deelnemers aan de cursus.
  2. Welke overeenkomsten zie je? Welke verschillen zie je?
  3. Wat kun je zeggen over het rouwproces van jeugdigen?
  4. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 31.