Les 14: Definitie van hechting

Hoe er om wordt gegaan met verliezen, heeft sterk te maken met hoe het hechtingsproces tussen jeugdige en verzorgende is. Maar wat bedoelen we eigenlijk met hechting?

De werkelijke definitie van hechting

  • Volgens Encyclo.nl: “Hechting is de duurzame affectieve relatie tussen een jeugdige en één of meer opvoeders. Veilige gehechte jeugdige(n) zullen in perioden van stress de nabijheid zoeken van personen aan wie zij zijn gehecht. In een onbekende situatie zijn zulke personen de uitvalsbasis waarvandaan zij de omgeving verkennen.”

Voor mij is de definitie hechting als volgt omschreven: ‘Hechting is een gevoel van gelukzaligheid, warmte, veiligheid en geborgenheid.’

Opdracht 1
  1. Pak de opdracht ‘Mindmap hechting’ uit het werkboek er eens bij.
  2. Pak verschillende kleuren potloden, stiften of pennen.
  3. Bedenk eens welke woorden er allemaal bij hechting horen en schrijf ze maar op.
  4. Tot welke definitie van hechting zou jij komen naar aanleiding van jouw mindmap?
  5. Deel je gemaakte mindmap in de besloten Facebookgroep onder gids 17.
Opdracht 2
  1. Welke overeenkomsten zie je met de mindmaps van de overige deelnemers?
  2. Welke verschillen zie je met de mindmaps van de overige deelnemers? 3. Vergelijk jouw definitie van hechting eens met de definitie van hechting van de overige deelnemers?
  3. Wat valt je op als je de verschillende definities van hechting leest?
  4. Deel je antwoorden in de besloten Facebookgroep onder gids 18.