Les 13: Introductie module hechting en verlies

In de volgende module ga je vooral leren over hechting. Wat heeft hechting nu te maken met verlies? Hoe staat dat in verbinding met elkaar? Waarom is het belangrijk dat je iets meer weet over de verschillende hechtingsstijlen die er zoal zijn?

Hechting en verlies staan wellicht meer met elkaar in verbinding dan je denken zult. Op het moment dat er geen hechting heeft plaatsgevonden, kan er geen betekenisvol verlies zijn. Hoe groter de gehechtheidsrelatie, hoe meer invloed er is op hoe er wordt omgegaan met een verlies. Dit geldt ook voor de binding. Hoe groter de binding met een bepaalde persoon, hoe betekenisvoller het verlies.

Opdracht
  1. Bekijk het filmpje ‘Still face’.
  2. Wat kun je na het bekijken van dit fragment vertellen over hechting?
  3. Wat zijn jouw vragen met betrekking tot het onderwerp hechting?
  4. Wat hoop je te leren tijdens deze module?
  5. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 16.