Les 12: Afsluiting module ontwikkeling verlies

Nu je bij deze les aangekomen bent, betekent dit dat je aan het einde gekomen bent van de module ontwikkeling en verlies. In deze module heb je verschillende lessen doorlopen waardoor je inzichten hebt opgedaan over hoe de ontwikkeling van een jeugdige kan verlopen wanneer het te maken heeft gehad met een verlieservaring. Maar dat niet alleen.

  • Je weet nu hoe de ontwikkeling van een jeugdige kan afwijken van de ‘normale’ ontwikkeling door een verlieservaring.
  • Deze mogelijke afwijkingen in de ontwikkeling van een jeugdige kun je herkennen en benoemen.
Opdracht
  1. Lees nu je verliesverhaal eens opnieuw door.
  2. Hoe is jouw eigen cognitieve ontwikkeling geweest?
  3. Hoe is jouw eigen emotionele ontwikkeling geweest?
  4. Als je nu je verliesverhaal leest, zijn er dan elementen die je nu mist hierin?
  5. Probeer de ontbrekende elementen alsnog te integreren in je verliesverhaal.
  6. Deel je antwoorden in de besloten Facebook groep onder gids 15.