Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
749,- incl BTW
Begin

Na het doorlopen van deze cursus ‘Verlies en rouw, wat nou?’, laat je als cursist zien dat je de thema’s verlies, rouw en trauma mee kunt nemen in de gedragsanalyse van een jeugdige. Je gaat dit leren door je eigen ervaringen met betrekking tot verlies, rouw en trauma te onderzoeken met behulp van de diverse praktische opdrachten die worden aangereikt gedurende deze cursus. Dit zodat je na afloop van deze cursus meer weet over onder andere:

  • Het verloop van de ontwikkeling van een jeugdige bij verlies en rouw
  • Het verschil tussen de normale ontwikkeling die een jeugdige doormaakt en de ontwikkeling die een jeugdige doormaakt wanneer deze een verlieservaring heeft doorgemaakt
  • Hoe je een eigen definitie kan vormen over verlies, rouw en trauma en deze kunt integreren in privésetting en/of werksetting.
  • Hoe verlies, rouw en trauma te analyseren.
  • Hoe verschillen en overeenkomsten te benoemen en herkennen tussen verlies en trauma.
  • Hoe een eventueel behandelplan op te stellen voor een jeugdige dat te maken heeft met een verlieservaring.

Bij deze cursus zitten tevens een aantal livedagen inbegrepen. Hierover ontvang je meer informatie via de mail. Wanneer de online cursus volledig doorlopen is en de livedagen gevolgd zijn, dan heb je recht op 12 SKJ punten.