Huidige status
Niet ingeschreven
Prijs
349,-
Begin

Deze training behandeld het thema pesten en tevens de impact die het kan hebben.

In deze training leg ik eerst uit wat de definitie is van plagen en pesten, dit omdat ik in mijn werk als pedagogisch medewerkster nog vaak genoeg te horen krijg dat de kinderen op de opvang elkaar plagen. Wanneer ik dan met de kinderen een gesprek heb over hetgeen er is gebeurd en dan kijk naar de definities van plagen en pesten, dan is het naar mijn mening juist zo dat in sommige gevallen het plagen al meer neigt naar pesten. Juist om die reden vind ik het van belang om de definitie uit te leggen. Van daaruit is een stap te maken naar een duidelijke uitleg over de waarneembare kenmerken waarneembaar in het gedrag van een pester en een gepeste en de uiteindelijke gevolgen van pesten.

Na het volgen van deze training weet jij als deelnemer meer over onder andere:

  • Het verschil tussen plagen en pesten
  • Hoe plagen en pesten zich uit bij jeugdigen in de leeftijd van 2 tot 16 jaar
  • Hoe plagen en pesten te herkennen
  • De impact die pesten op een jeugdige kan hebben