Checkout

In gesprek over verlies en rouw met je kind

Weet jij als ouder, opvoeder of professional zijnde niet altijd goed hoe in gesprek te gaan over verlies en rouw met het kind?
Zou jij hier graag wat handvatten voor aangereikt willen krijgen?
Handvatten die kunnen helpen bij een verlies ten gevolge van een overlijden voor als praten over verlies wel vanzelf gaat en voor als praten over verlies niet vanzelf gaat?

Heb jij alle drie de bovenstaande vragen beantwoord met een ja? Meld je dan hier aan voor het ontvangen van het E-book '12 Tips'.